கே.ஆர் நகர விநியோகம்

கே.எல் இன் பணிகள் நகரத்தில் முடிவடையும், மீதமுள்ள பணிகளை கே.ஆர். கே.ஆர் நகர வாழ்க்கைக்கு ஏற்றவாறு மாற வேண்டும் மற்றும் அதிக வருவாயைக் கொண்டுவர வேண்டும். நான் செய்ததில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தளவாடங்கள் முதல் நகராட்சி நடவடிக்கைகள் வரை அனைத்திலும் இது சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது. சீனாவில் கூட, இது ஒரே வழி.

சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)